Hovinbyen | Illustrasjon: Topic Architecture & Design

Møt finansbyråd Robert Steen på årsmøte i OHF

Del : fbtw

Torsdag 12. april 2018 avholdes årsmøte i OHF. Årsmøtet er OHF øverste organ og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte denne muligheten til å engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

Hva slags by skal Oslo være?
Finansbyråd i Oslo, Robert Steen kommer til OHFs årsmøte for å fortelle om ny kommuneplan, som vedtas av bystyret våren 2018. Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Oslo kommune og handler om hvordan Oslo skal utvikles på lang sikt. Denne planen angår alle som driver næring i Oslo. Hvordan skal det legges til rette for handel, samferdsel, boliger og skoler frem mot 2040?

Husk at eventuelle fullmakter må være skriftlige.

Årsrapport OHF 2017

Innkalling til årsmøte OHF 2018 med dokumentasjon

TID: Torsdag 12. april 2018 kl 11.00-13.00
STED Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, Oslo

Meld deg på, hjertelig velkommen!