Finmarksgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13474
Tittel: Finnmarksgata
Tidsrom: 18.05.2017 – 31.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 15.03.2017

Berørte adresser:

TRONDHEIMSVEIEN 109, TRONDHEIMSVEIEN 102A, TRONDHEIMSVEIEN 102B, TRONDHEIMSVEIEN 102C, TRONDHEIMSVEIEN 110C, TRONDHEIMSVEIEN 110A, TRONDHEIMSVEIEN 107,
TRONDHEIMSVEIEN 110B, TRONDHEIMSVEIEN 105, TRONDHEIMSVEIEN 111C, TRONDHEIMSVEIEN 111D, TRONDHEIMSVEIEN 111B, TRONDHEIMSVEIEN 111A, OLA NARR 16, OLA NARR 14,
FRYDENS GATE 2A, FRYDENS GATE 1A, TRONDHEIMSVEIEN 103, SARS’ GATE 80, SARS’ GATE 78, SARS’ GATE 76, FINNMARKGATA 48, FINNMARKGATA 46, FINNMARKGATA 44, FINNMARKGATA 42,
FINNMARKGATA 40, OLA NARR 12, FINNMARKGATA 49, OLA NARR 10, OLA NARR 8, HELGESENS GATE 75, HELGESENS GATE 78F, HELGESENS GATE 78E, HELGESENS GATE 78D, HELGESENS GATE 78C,
HELGESENS GATE 75B, HELGESENS GATE 78B, HELGESENS GATE 78A, SOFIENBERGGATA 56D, SOFIENBERGGATA 56C, SOFIENBERGGATA 56B, HELGESENS GATE 80F, HELGESENS GATE 80E,
HELGESENS GATE 80D, HELGESENS GATE 80C, HELGESENS GATE 80B, HELGESENS GATE 80A, HELGESENS GATE 79A, HELGESENS GATE 79B, HELGESENS GATE 79C, SOFIENBERGGATA 56A,
SOFIENBERGGATA 59A, SOFIENBERGGATA 57E, SOFIENBERGGATA 59B, SOFIENBERGGATA 57D, SOFIENBERGGATA 57C, SOFIENBERGGATA 59C, SOFIENBERGGATA 57B, SOFIENBERGGATA 59D,
SOFIENBERGGATA 57A

Arbeidets art:

Rød asfalt i sykkelfelt

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 23.02.2017
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no