Fjernvarme til Grønnegata 8

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13818
Tittel: Fjernvarme til Grønnegata 8
Tidsrom: 19.06.2017 – 29.09.2017
Tilbakemeldingsfrist: 29.05.2017

Berørte adresser:

GRØNNEGATA 8, OSCARS GATE 14, OSCARS GATE 10, GRØNNEGATA 10, OSCARS GATE 12, GRØNNEGATA 11, GRØNNEGATA 12, GRØNNEGATA 13A, GRØNNEGATA 13B, GRØNNEGATA 15, GRØNNEGATA 19,
OSCARS GATE 16

 

Arbeidets art:

Legging av ny fjernvarmeledning fra Oscars gate til Grønnegata 8.
Utføres som totalentreprise der detaljprosjektering inngår.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Terje Strand
Plan opprettet dato: 09.05.2017
Versjon opprettet dato: 09.05.2017
Kontakt e-post: terje.strand@hafslund.no