Fjernvarme Norbygata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14751
Versjon: 1
Tittel: Fjernvarme Norbygata
Tidsrom: 16.04.2018 – 15.10.2018
Tilbakemeldingsfrist: 12.03.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Ny fjernvarmeledning fra Motzfeldts gate til Norbygata 1. Utføres som totalentreprise der detaljprosjektering inngår.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Fortum Oslo Varme AS
Planlegger: Terje Strand
Plan opprettet dato: 13.02.2018
Kontakt e-post: terje.strand@fortum.no