Fjernvarme til Bygdøy allè 1

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14844
Versjon: 1
Tittel: Fjernvarme til Bygdøy allè 1
Tidsrom: 22.05.2018 – 30.11.2018
Tilbakemeldingsfrist: 16.03.2018

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Ny fjernvarmeledning fra Bygdøy allè 7 til nr. 1.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Fortum Oslo Varme AS
Planlegger: Terje Strand
Plan opprettet dato: 01.03.2018
Kontakt e-post: terje.strand@fortum.no