Fjernvarme til Oscars gate 36

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14761
Versjon: 1
Tittel: Fjernvarme til Oscars gate 36
Tidsrom: 23.04.2018 – 22.09.2018
Tilbakemeldingsfrist: 16.03.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Ny fjernvarmeledning fra Uranienborgveien til Oscars gate 36.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Fortum Oslo Varme AS
Planlegger: Terje Strand
Plan opprettet dato: 16.02.2018
Kontakt e-post: terje.strand@fortum.no