Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien)

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14678
Versjon: 4
Tittel: Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien)
Tidsrom: 04.06.2018 – 27.08.2018
Tilbakemeldingsfrist: 09.04.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

 

Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien). Samt utskifting ny ledning i Munkedamsveien

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Fortum Oslo Varme AS
Planlegger: Håkon Saugnes
Plan opprettet dato: 24.01.2018
Kontakt e-post: hakon.saugnes@hafslund.no