Fjernwarme Schweigaards gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13623
Versjon: 1
Tittel: Fjernwarme Schweigaards gate
Tidsrom: 01.07.2017 – 01.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 12.04.2017

Berørte adresser:

SCHWEIGAARDS GATE 44, SCHWEIGAARDS GATE 33B, SCHWEIGAARDS GATE 42, SCHWEIGAARDS GATE 40B, SCHWEIGAARDS GATE 33

Arbeidets art:

Fjernvarmetilknytning av Schweigaards gate 33 og 44.
Boring under Schweigaards gate.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Tormod Kvarme
Plan opprettet dato: 23.03.2017
Kontakt e-post: tormod.kvarme@hafslund.no