Flat og svak detaljhandelsutvikling

Del : fbtw
Detaljhandelen steg 0,1 prosent fra desember til januar, viser tall fra SSB. Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling det siste året.
Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea mener tallene var litt på nedsiden av Norges Banks anslag for utviklingen i norsk økonomi. Nordea Markets ventet en vekst i detaljhandelen på 0,6 prosent.
? Dette indikerer en svak utvikling i konsumorienterte næringer, og det er vanskelig å tro at ledigheten ikke skal øke i varehandelen og i bygg- og anleggssektoren, sier han til Dagens Næringsliv.
Bruce gjestet for øvrig OHFs første frokostmøte i 2014 for å fortelle litt om norsk og internasjonal økonomi, og hvordan handelen vil påvirkes fremover.
Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets peker blant annet på at sparevilligheten øker.
? Vi ser en svak utvikling i norsk økonomi, der både etterspørselskomponenten og privat konsum vokser svakt, sier hun.
? Det er ennå ingen tegn til oppgang for varehandelen, som har opplevd sviktende etterspørsel gjennom hele fjoråret, skriver seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i en oppdatering.