Flere butikktyveri i 2014

Del : fbtw

– Per 1. mai har vi 1923 anmeldelser mot 1551 i fjor. Vi må se hva som ligger bak denne oppgangen etter hvert. Fra 2012 til 2013 hadde vi nedgang her, fortalte Janne Birgitta Stømner, sjef ved Manglerud politistasjon, på OHFs frokostmøte 20. mai.

Vinningslovbrudd utgjør over halvparten av alle anmeldelser hos politiet i Oslo. Ran fra forretning og grovt tyveri fra butikk har begge hatt nedgang hittil i år, mens antall naskeri og tyveri har økt sammenlignet med fjoråret.
– Færre anmeldelser betyr heller ikke nødvendigvis at mindre faktisk skjer. Vi håper som mange andre å få et bedre arbeidsverktøy, slik at vi kan motta nettanmeldelser fra næringslivet i fremtiden, sa Stømner.
I tillegg til bedre datasystemer, så ser politiet på hvordan dagens skjerma kan oppdateres i takt med den digitale utviklingen.
– Jeg tror dere med fordel kan se på ordlyden i skjemaene også, sa Anette Tinglum, sikkerhetsjef i ICA og styremedlem i OHF.
Deltakerne på møtet uttrykte frustrasjon over henleggelser og påventetid i forbindelse med butikktyveri.
– Jeg kan ikke love at dette prioriteres noe høyere. Men får vi melding om at dere trenger politibistand, så drar vi ingen andre steder med mindre saker må gå foran, som familievold for eksempel.
Stømner viste forståelse for frustrasjonen, men oppfordret innstendig om å fortsette å anmelde. 
– Jeg vet det er utfordrende arbeid, men dere kan ikke gi opp å anmelde. Når lovbruddene kommer tydelig frem i statistikken, så setter vi inn tiltak og inngår samarbeid for å bedre forholdene.