Storo Storsenter er Oslos største i omsetning. Utbyggingen fra 2007 til 2010 økte antall butikker fra 65 til 130.

Tilbakeblikk: Kjøpesenterbygging

Del : fbtw

På 80- tallet hadde OHFs medlemmer sterke og delte meninger om utbyggingen av kjøpesentre.

Eiksmarka senter blir regnet som Norges første kjøpesenter. Det ble etablert med med 12 butikker av byggherre Christian Fredrik Scheel i 1953.

Det første større kjøpesenteret går for å være Lambertseter senter med sine 5200 kvadratmeter i 1957.

Kjøpesenterlandet Norge

Eiksamarka senter 2009 Wikimedia

Eiksmarka senter i 2009

I 1970 hadde vi rundt 60 kjøpesentre i landet, så kom kjøpesenterboomen på 80- og 90-tallet og antallet mangedoblet seg.

Ifølge en rapport fra Handel og Kontor fra august i fjor, har Norge nå 572 kjøpesentre. 382 av disse har en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter.

Det fremkommer blant annet at Norge har flere kjøpesentre i forhold til antall innbyggere enn noe annet land i verden. Hvor mange kjøpesentre vi skal ha har vært diskutert i OHF oppigjennom årene.

Fra industri til handel

På 80-tallet ble stadig flere industrilokaler ledige i Oslo, og Olav Thon var en av dem som så at disse kunne egne seg til handelsvirksomhet.

Thon søkte blant annet om bruksendring for bedriften Foss Jernstøperi på Storo, som ble lagt ned på slutten av 70-tallet.

For å bygge det som senere ble Storo Storsenter, trengte Thon samtykke etter etableringsloven. Innstillingen om etableringssamtykke ble gitt av det lokale nærings- og sysselsettingsstyret.

Motstand fra medlemmer

I dette styret var OHF representert med en tillitsvalgt og på grunn av sterk motstand fra forretningene på Sandaker, Torshov og Grünerløkka, stemte representanten for utsettelse av saken.

OHF så etter hvert at en ensidig protestlinje mot bruksendring kunne bli vanskelig, og representanten stemte for ved endelig behandling, men krevde at kommunen utarbeidet en bindende fremtidsplan for kjøpesenterbygging i Oslo.

OHF krevde også at alle bruksendringer over 1 000 kvadratmeter skulle behandles særskilt. Begge kravene ble senere vedtatt av Oslo bystyre.

Full liberalisme

Etter flere vanskelige enkeltsaker, gikk foreningen i 1990 inn for full liberalisme i etableringssaker. Foreningen skulle i stedet kreve grundigere kommunale konsekvensanalyser.

Videre var foreningen opptatt av forpliktende samarbeid mellom Oslo og Akershus. Det var ikke mulig å akseptere etableringsbegrensninger i Oslo, så lange det var «fritt frem» i Akershus.

I dag ligger en tredjedel av landets største sentre – målt i omsetning – i Oslo og Akershus. Sandvika Storsenter i Bærum har i flere år vært den største med nesten 3,3 milliarder kroner i omsetning.

Nye Eiksmarka senter

I samme kommune er Norges første kjøpesenter nå revet ned, men nye Eiksmarka senter skal gjenoppbygges til et moderne senter og åpne igjen i løpet av et par år.

Salgsflaten, som var 1650 kvadratmeter til å begynne med, blir nå 3000 kvadratmeter. Det blir forretninger og servicefunksjoner på bakkeplan med 67 boliger på toppen.

Kilde: Budstikka, Aftenposten og OHFs foreningshistorie «Tradisjon og innovasjon».