Forbrukertrender 2020

Del : fbtw

– Norge er en oase i en urolig verden, sa Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank1, under OHFs frokostseminar «Rikets tilstand», og ga oss et makroperspektiv på hvordan forbrukstrendene vil utvikle seg.

Med brexit samt ny nærings- og handelspolitikk i USA, mener hun at globaliseringen er i ferd med å reversere. Historien viser at økonomien beveger seg i sykluser og spørsmålet er om vi er over toppen for denne gang? Lave renter kan gi fortsatt vekst, men Holvik mener denne vil bli svakere fremover. Dette skyldes, blant annet, en stadig høyere alder i befolkningen.

Forbruk og alder

Demografiske faktorer er nemlig viktig når makroøkonomen skal se fremover. Det er ingen hemmelighet at konsum endrer seg med alderen. Mange kjøper sin første bolig når de er i slutten av 20 årene og går deretter inn i en 15-20 års periode der de oppgraderer boligen, pusser opp, kjøper nye møbler også videre. Når barna er ute av rede, går naturlig nok forbruket ned, samtidig med at forbruket dreier seg mot helse og reise.

Lave fødselstall

Med en stadig eldre befolkning, dalende fødselsrater og eldre førstegangsfødende, får dette naturlige konsekvenser for det samlede forbruket vårt. Med færre barn trenger vi mindre hus og færre ting som sportsutstyr og klær. Ikke rart Erna oppfordret oss til å føde flere barn i nyttårstalen for vel ett år siden!

Hus og hjem

Vi elsker å bruke penger på bolig. I henhold til en forbrukerundersøkelse gjennomført av Sparebank1 Østlandet, vil 60 prosent av de spurte gjøre større investeringer i 2020. Tretti prosent sier de vil kjøpe bolig, mens 28 prosent sier de vil pusse opp. Mange ønsker også å kjøpe ny bil, og det er særlig el-/hybridbil som står høyt på listen.

Så – hva kan vi vente oss av 2020? Holvik oppsummerer det slik:

• Litt svakere, men fortsatt vekst i Norge de neste årene.
• Lav arbeidsledighet og økende lønnsvekst.
• Lave renter lenge.
• Urbaniseringen fortsetter, svak befolkningsvekst.
• Norge er et populært ferieland.