Fordeling av koronamidler

Del : fbtw

Oslo kommune er tildelt 155,4 millioner kroner fra regjeringens krisepakke til næringslivet og midlene ble fordelt av bystyret 19. mai. OHF er glade for at det er satt av midler til både handel og servering.

Midlene er fordelt på følgende måte:

  • 60 millioner kroner til en bred ventilordning for næringslivet. Disse midlene treffer virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.Næringsbyråden har uttalt at hun håper å ha modellen for tildeling klar før sommeren. OHF mener dette ikke er tilfredsstillende og ber om at midler som er rettet til serveringsbransjen med skjenkeløyve, utbetales raskt. Her kan byrådet bruke samme fordeling og prosess som i mars. OHF anbefaler også at næringsbyråd Victoria Evensen bruker sine etablerte kontaktforum med handel og servering i utformingen av ordningen. Her bør det være mulig få til utdeling allerede medio juni.
  • 20,193 mill. kroner til serveringssteder som har falt utenfor tidligere kommunale skjenke- og serveringstildelinger. Beløpet omfatter 15,419 mill. kroner fra denne tildelingen, samt resten av reserveavsetningen fra tidligere tildelingsrunde som tilsvarer 4,774 mill. kroner.
  • 80 mill. kroner til serveringssteder med skjenkebevilling.

Nye midler i revidert budsjett

OHF støtter forslaget om at nye midler som kommer i forbindelse revidert nasjonalbudsjett, blir fordelt etter samme matrise.  Samtidig advarer vi mot å overse serveringssteder utenfor skjenkeringen, slik at også disse kan motta støtte etter behov.

Les mer om kompensasjonsordningen her