Illustrasjon av Rolf Graff

Foreslår ombud for handel

Del : fbtw

– Vi trenger et ombud som sikrer at planene for vår region tilrettelegger for handel og tjenester, mener Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Han snakket om «Byutvikling – med handel og næringsutvikling i sentrum» under frokostmøtet 24. november og gjentok tre ønsker i møte med kommunen:

1. Konsekvensanalyser

– Mer kunnskap og analyse om handel og næringsliv i forkant og underveis i prosjekter. Vi ønsker å unngå tilsvarende av det som skjedde i Thereses gate fra januar 2014, sa Henriksen.

Han la til at Oslo kommune oftere tar med handelen og næringslivet på råd i forkant av større tiltak og prosjekter i byen nå. Eksempler er Grünerløkka, Stortingsområdet og Bygdøy allé.

– OHF er aktive i dette arbeidet, men har ikke kapasitet til å følge opp alle gater. OHF er en interesseorganisasjon som løfter temaer inn for å ivareta verdiskapning.

Victoria Marie Evensen (4)

OHFs Jon Anders Henriksen og Ap-politiker Victoria Marie Evensen kommenterte hverandres innlegg.

2. Gjennomføringsfase og fotavtrykk

– Klokken til forvaltningen og klokken til næringslivet er ikke i synk. Det så vi for eksempel under byggearbeidet i Bogstadveien som ble påbegynt i 2012. Det ble en krevende toårsperiode for butikker, gårdeiere og næringsliv.

Henriksen understreket hvor viktig det er å la det lokale næringslivet delta i gjennomføringsfasen, slik at byggeperioden kan løses best mulig med tanke på skilting, tilrettelegging for markedsdager, smidig varelevering og lignende.

3. Ombud for handel, tjenester og næringsutvikling.

– Vi trenger et ombud som er tilstede og bidrar på vegne av handel og tjenester i alt planarbeidet. Ombudet skal ikke være en representant, men ivareta våre interesser, konkluderte næringspolitisk direktør i OHF.