Foreslår S-bane gjennom Oslo

Del : fbtw

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter jobber med å finne den beste løsningen for hvordan kollektivtrafikken i Oslo og omegn skal takle befolkningsveksten neste 30–40 årene.
Antall reiser årlig de neste tiårene skal økes fra 300 til 600-800 millioner. For å nå dette målet må kapasiteten på kollektivtrafikken bedres.

I følge Aftenposten er nå en løsning med S-bane ett av fire forslag som står igjen som løsning på utfordringen.
– Når vi har fire konsepter, får vi fire tall på nytte kontra kostnad. Det som gir mest nytte pr. forbrukte krone går vi i utgangspunktet for, sier leder for prosjektet, KVU Oslo-Navet, Terje Grytbakk. Behov for offentlig tilskudd teller også med.

S-bane er en bane som skal gå ofte, med kort avstand mellom stasjonene, på togsporene ut av Oslo, med flere nye stasjoner i sentrum.
Du kan lese mer om planene for kollektivtrafikken i denne artikkelen.