Forlenget periode med sikringstiltak på Karl Johan

Del : fbtw

Midlertidige, fysiske sikringstiltak i Karl Johans gate har vært både til glede og besvær. Blomsterurner er vesentlig bedre enn betongrør, men vi opplever at det enkelte steder er for mange hinder, og etterlyser at flere av urnene byttes ut med benker og sittemuligheter for å sørge for at flere oppholder seg lenger i gaten.

Det gikk nylig ut nabovarsel i forbindelse med forlengelse av de midlertidige, fysiske sikringstiltakene i Karl Johans gate. Både Oslo Handelsstands Forening og Strøksforeningen Karl Johan har brukt anledningen til å gi ros og ris og komme med konstruktive endringsforslag.

– Varelevering kan være utfordrende, og for å unngå uhell, har vi oppfordret Bymiljøetaten til å etablere en ordning med gateverter som kan veilede eller bistå med kjøring til og fra virksomhetene. Det kan til tider være trangt om plassen når vareleverandører og kjøretøy til bygge- og anleggsarbeider skal ferdes blant fotgjengere og syklister.

Næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen

Videre påpeker Henriksen at enkelte urner er uheldig plassert, og her bør det være større fleksibilitet for å få flyttet og justert plasseringen av urner, spesielt knyttet til arrangementer som julegateåpning og markedsdager. OHF bør også få bedre og tidligere varsel om nødvendige endringer i sikkerhetstiltakene knyttet til statsbesøk, bygge- og anleggsarbeider osv. Videre mener vi at det er Oslo kommune, og ikke næringsaktører, som bør bekoste nødvendige flyttinger av sikringstiltak.