Fornebubanen – T-bane mellom Majorstuen og Fornebu

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14614
Versjon: 1
Tittel: Fornebubanen – T-bane mellom Majorstuen og Fornebu
Tidsrom: 01.04.2019 – 31.12.2025
Tilbakemeldingsfrist: 02.03.2018

 

 

Arbeidets art:

Fornebubanen er en ny T-banestrekning mellom Majorstuen og Fornebu senter.
Banen vil i sin helhet gå under bakken.
Banen skal kobles på Majorstuen stasjon, og i tillegg planlegges 6 stasjoner langs strekningen; Skøyen stasjon, Vækerø stasjon, Lysaker stasjon, Arena stasjon,
Flytårnet stasjon og Fornebu senter stasjon og driftsbase.
Vækerø, Arena og Flytårnet stasjon blir stasjoner i berg, Skøyen og Lysaker blir stasjoner i løsmasser, og Lysaker stasjon delvis under Lysakerelven.
Fornebu senter stasjon og driftsbase blir stasjon dels i berg og løsmasser.
Planen er tidligere varslet av Sporveien med plannr. 11414.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Fornebubanen Oslo kommune
Planlegger: Lars Christian Karlsen
Kontakt tlf: 99 15 78 92
Kontakt e-post: lars.christian.karlsen@byr.oslo.kommune.no