Fornyer Vika

Del : fbtw
Byggegjerder og gravemaskiner har preget Ruseløkkveien og Vika Terrassen de siste månedene. Når støvet har lagt seg og gjerdene er borte i august 2016, har Oslo fått et nytt og attraktivt bilfritt byrom, med et bredt utvalg av butikker og serveringssteder. Dette er det første synlige prosjektet i Storebrands planer om å fornye Vika.

– Vi er nå godt i gang med en svært viktig prosess rundt våre eiendommer i Vika. Både private og offentlige eiere tar et kjempeløft for å skape et førsteklasses forretnings- og handelsområde, der totalrenoveringen av Aker Brygge og utbyggingen på Vestbanetomten er eksempler på denne fornyelsen, sier Anders Berggren, administrerende direktør i Storebrand Eiendom, i en pressemelding.

Største nybyggprosjekt i CBD-området siden Barcode i Bjørvika

– Det kanskje viktigste prosjektet på vår hånd er Ruseløkkveien 26, som huser House of Oslo – som ligger svært sentralt og opptar et stort areal. Og ærlig talt, denne bygningsmassen er ikke pen, sier Berggren.

Han forteller videre at Storebrand er dialog med Plan- og bygningsetaten, der partene ser på muligheten for et virkelig krafttak. Eksisterende bygg ønsker vi å erstatte med gode kontorbygg,handel og publikumsvennlige arealer og uterom.
– Dette blir trolig det største nybyggingsprosjektet i CBD-området i Oslo siden Barcode i Bjørvika. Når man gjør et slikt krafttak – det riktige er vel å kalle det byreparasjon – må arkitekturen være en sentral driver. Vi har hatt en god og effektiv dialog med Oslo kommune. 
Ruseløkkveien 26 består i dag av 26.000 kvadratmeter kontorarealer og 16.000 kvadratmeterhandelsarealer samt betydelige parkeringsarealer. Storebrand planlegger et større bygg enn dagens, med en mer effektiv arealutnyttelse.

Fra «ansiktsløftning» i 2006 til nybygg 

House of Oslo ble pusset opp i 2006. Man gjennomførte da en «ansiktsløftning» av det som tidligere ble kalt Vika torget. Byggets fasade ble endret og eiendommen fikk inn en helt ny miks av butikker innenfor interiørsegmentet. Siden 2006 har House of Oslo og dets leietakere hatt en jevn og stabil utvikling. I 2014 ligger man an til en samlet omsetningsvekst på ca 3,7 prosent. Imidlertid er bygningsmassen i dårlig teknisk stand, og det er behov for en omfattende rehabilitering. Videre er bygget slik det står i dag preget av svak arealutnyttelse. Storebrand har parallelt vurdert en totalrehabilitering av bygget, men har kommet frem til at et nybygg vil gi bedre økonomi på lang sikt for Storebrands pensjonskunder, som eier bygget. Et nybygg vil også kunne gi byen et mer estetisk og miljøvennlig bygg, samt at det skapes bedre byrom.

Arkitektkonkurranse

Våren 2014 ble det gjennomført en parallellkonkurranse der seks inviterte arkitektfirmaer fra Norge, Sverige og Danmark deltok.

Det danske arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassens Architects forslag vant. Vinnerprosjektet består av en sammenhengende bygningsstruktur, der de øverste etasjene er delt opp i mindre bygningsdeler. På gateplan åpner bygningen seg opp og skaper passasjer og snarveier gjennom komplekset. Sentralt i kvartalsstrukturen anlegges en åpen plass, et bylandskap, som blir en grønn oase.
Planlagt byggestart er første kvartal 2017 med ferdigstillelse rundt årsskiftet 2019/2020. Nybygget vil bli miljøklassifisert som BREEAM Excellent, som er viktig for Storebrand, som er en bærekraftig kapitalforvalter.
(Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen Architects. Storebrand presiserer at bildet er en illustrasjon og at prosjektet er under bearbeiding.)