Riving av «House of Oslo» i Ruseløkkveien 26

Del : fbtw

Det er lagt ut et forslag for offentlig høring om detaljregulering av Ruseløkkveien 26.

Forslaget innebærer riving av eksisterende bebyggelse, og i stedet føre opp et nytt handels- og kontorkompleks.

Kunngjøringen og forslaget kan leses her, og vi inviterer våre medlemmer til å spille inn betraktninger og kommentarer på forslaget.

Frist for å fremme synspunkter til OHF er 12. desember 2015.

Ta ellers kontakt med Jon Anders Henriksen i OHF om det er spørsmål eller lignende.