Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan

Del : fbtw

Byrådet i Oslo har gitt sin innstilling til ny alkoholpolitisk handlingsplan for 2016-2020. OHF ønsker synspunkt og innspill fra medlemmer.

Oslo kommune følger en alkoholpolitisk handlingsplan som fyller ut lovverket i saker om skjenking, salg og annet som har med alkohol å gjøre.

Endelig behandling i bystyret

Handlingsforslaget som nylig ble behandlet i byrådet, skal legges frem for endelig og snarlig behandling i bystyret.

OHFs næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen, peker på noen positive elementer i utkastet:

  • Planen skal også stimulere en bærekraftig (lønnsom?) restaurant- og utelivsbransje (side 3)

Dette er positive signaler som tyder på en vennlig innstilling til seriøse aktører i bransjen, og som er halvt avgjørende for å kunne ha et godt samarbeidsklima mellom bransje og myndighet.

  • Mulig oppmykning med tildeling av midlertidige bevilgninger til butikker?

I gjeldende plan skal ikke butikker tildeles bevilgning. Språket er vesentlig mildere i denne planen, og det er mulig vi står foran et lite skifte i praksis (side 7).

  • Vesentlig økning i kommunens veiledningsplikt

Det poengteres og beskrives i detalj hvordan kommunen skal være en veileder for næringslivet, (bl.a. tiltak 4.6.2 side 8).

Jon-Anders-Henriksen-686x1030Send synspunkt og innspill

OHF  vil vurdere å følge opp enkeltpunkter i handlingsplanen overfor bystyret.

Send en e-post til jonanders@ohf.no for eventuell oversendelse av forslaget. Bruk samme adresse for synspunkt og innspill på det nye forslaget.

Den alkoholpolitiske handlingsplanen revideres hvert fjerde år. Forslaget er et resultat av en lengre prosess i 2015, som også inkluderte en høringsrunde våren 2015.