Fortsatt parkering i Thorvald Meyers gate

Del : fbtw

Oslo Kommune kunne i går melde at tiltaket med å fjerne p-plassene i Thorvald Meyersgate (og Markveien) ikke blir fjernet i oktober som varslet. Oslo Handelsstands Forening er svært tilfreds med at kommunen har lyttet til næringslivet fra både Thereses gate, Grünerløkka og OHF. Slike tiltak må forberedes og gjennomføres mye bedre enn hva vi opplevde i Thereses gate tidligere i år.

Oslo kommune uttaler til Aftenposten i dag at ‘BYM ønsker å bruke god tid på medvirkningsprosessen med lokalpolitikere, beboere, handlende og næringsdrivende. Erfaringene våre (fra Thereses gate) viser at det er lite gunstig å implementere tiltak uten en god medvirkningsprosess.’ OHF kan ikke være mer enig, og oppfatter at denne posisjonen også innebærer å foreta vesentlig bedre konsekvensanalyser før politikk settes ut i livet.

OHF har bedt kommunen om å se på helheten når slike kraftfulle tiltak skal gjennomføres. På Bislett mener vi at det å isolere trikk i Thereses gate som oppgave, var et mangelfullt perspektiv. Kommunen manglet perspektiver for handel, sidegater, alternative trafikkmønstre, vareleveringer, m.m.

Dette må gjøres mye bedre i Thorvald Meyersgate, og tiltak må vurderes opp mot gatebruken og området som helhet – ikke bare for en enkel del av Thv. Meyersgate der trikken kjører.