Fortsatt vekst blant kjøpesentrene i Oslo og Akershus

Del : fbtw

Artikkelen er oppdatert 21. januar 2018

Dystre spådommer om kjøpesenterdød til tross, det er fortsatt vekst i kjøpesentermarkedet. I følge Kvarud Analyse var veksten blant kjøpesentrene i Oslo og Akershus på 2,2 prosent. Den regionen i Akershus som hadde størst vekst var Asker og Bærum med en økning på 3,2 prosent. Lavest i regionen var Follo, med en liten nedgang på 0,5 prosent.

 

Oslo sentrums kjøpesentre har sterkest vekst i regionen

Sammenlignet med resten av Oslo hadde Oslo sentrum sterkest vekst de første elleve månedene, med 5,1 prosent. Innen Oslo er det kategoriene service og tjenesteyting, servering og hus og hjem som har størst vekst. Ikke overraskende er servering her den bransjekategorien som har sterkest vekst, på hele 14,2 prosent. For Oslo sentrum var veksten i kategorien servering god, men litt lavere enn for Oslo totalt, med 12,3 prosent. Verdt å merke seg her er at Oslo sentrum omsetter mye i absolutte tall, så en vekst på 12,3 prosent er meget høyt.

Oslo sentrum er det området i Oslo som holder seg best når det gjelder kategorien klær, sko og vesker. Her er omsetningen på omtrent det samme som i fjor. Dette må anses som bra, i en kategori som sliter med å skape vekst i de fysiske butikkene, men som vokser tosifret via nettsalg.
– At denne kategorien ikke klarer å vokse er en utfordring for de små butikkene, uttaler Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening.

HOVEDTREKK FOR HELE ÅRET 2017

I 2017 økte kjøpesentrene i Oslo og Akershus omsetningen med 2,2 prosent. Veksten var 0,4 prosentpoeng høyere enn på landsbasis. Kjøpesentrene i Oslo økte omsetningen med 2,8 prosent, mens veksten i Akershus var 1,5 prosent. I Akershus økte omsetningen med henholdsvis 3,2 og 1,4 prosent i Asker og Bærum og på Romerike, mens omsetningen i Follo var 0,5 prosent mindre enn i 2016. Det var tre færre handledager i 2017 enn i 2016.

SERVERING
Veksten i 2017 var klart størst i kjøpesentrenes serveringssteder, der omsetningen økte med 9,4 prosent. Serveringsstedene i Oslo økte i fjor omsetningen med 12,1 prosent, mens serveringsstedene i Akershus hadde en vekst på 4,1 prosent. I Akershus har omsetningen økt med 6,4 prosent i Asker og Bærum og med 3,7 og 2,8 prosent i Follo og på Romerike.

SERVICE OG TJENESTER
For virksomhetene innen service og tjenesteyting var samlet vekst i de to fylkene 4,9 prosent. Kjøpesentrene i Oslo økte i denne bransjen omsetningen med 7,8 prosent, mens omsetningen i Akershus gikk opp med 2,2 prosent. I Asker og Bærum økte virksomhetene i denne bransjen omsetningen med 14,8 prosent. I Follo var veksten på 3,4 prosent, mens omsetningen gikk ned med 3,4 prosent på Romerike.

HUS OG HJEM
Av butikkbransjene var det «hus og hjem» som hadde størst framgang i 2017 med 4,8 prosent. Omsetningen i kjøpesentrene i Oslo økte med 6,1 prosent, mens den gikk opp med 3,7 prosent i Akershus. Best utvikling i Akershus var det på Romerike med 5,7 prosent. I Asker/Bærum og Follo økte omsetningen med 3,1 og 1,6 prosent.

SPESIALBUTIKKER
Spesialbutikkene i kjøpesentrene i de to fylkene hadde en samlet omsetningsøkning på 3,4 prosent i fjor. Omsetningen økte med 3,6 prosent i Oslo og med 3,3 prosent i Akershus. I Akershus økte omsetningen med 4,9 prosent i Asker og Bærum, 2,5 prosent på Romerike og 2,2 prosent i Follo.

MAT OG DRIKKE
Innen mat og drikke falt samlet omsetning i kjøpesentrene i Oslo og Akershus med 0,4 prosent i 2017. Omsetningen i Akershus gikk ned med 0,2 prosent og i Oslo med 0,6 prosent. I Akershus økte omsetningen i Asker og Bærum og på Romerike med 2,0 og 0,6 prosent, mens den gikk ned med 3,4 prosent i Follo.

KLÆR, SKO OG VESKER
Omsetningen i kles-, sko- og veskebutikkene i kjøpesentrene i Oslo og Akershus gikk i fjor ned med 0,8 prosent. Nedgangen var om lag den samme i Oslo (-0,7%) og Akershus (-0.8%). I Akershus økte omsetningen med 0,7 prosent i Asker og Bærum, mens den gikk ned med 1,3 og 1,8 prosent i kjøpesentrenes kles-, sko- og veskebutikkene på Romerike og i både Follo.

Omsetningen i uke 48 økte med 1,6 prosent, sammenlignet med samme uke i 2016.