Fortsatt vekst blant kjøpesentrene i Oslo og Akershus regionen i januar.

Del : fbtw

Tall fra Tore Kvarud viser at:

  • Mens kjøpesentrene på landsbasis økte omsetningen med 2,6 prosent i januar i år, hadde kjøpesentrene i Oslo og Akershus en samlet vekst på 3,5 prosent. Korrigert for utvidelser og sentre i prosjekt var veksten for kjøpesentrene i de to fylkene på 1,7 prosent.
  • Kjøpesentrene i Oslo økte omsetningen med 4,2 prosent. Korrigert for utvidelser etc. var omsetningsøkningen 2,2 prosent. Om- og utbygging sørget for at kjøpesentrene i Oslo sentrum økte omsetningen mest.
  • I Akershus økte kjøpesentrene omsetningen med 2,8 prosent. Både i Asker/Bærum og i Follo økte omsetningen med 3,0 prosent, mens den på Romerike økte med 2,6 prosent. Korrigert for utvidelser/prosjekt økte omsetningen i Akershus med 1,3 prosent. Størst vekst var det i Follo.
  • I Oslo var veksten klart størst innen hus og hjem grunnet ombygging og ny butikkmix i GlasMagasinet. Snø og flotte skiforhold ga svært god vekst også i spesialbutikkene. Serveringsstedene fortsetter den gode utviklingen. Økte priser bidro til veksten i butikkene innen mat og drikke, mens det var nok en måned med omsetningsnedgang i kles-, sko- og veskebutikkene.