Forum for varedistribusjon i Oslo

Del : fbtw

Hvordan kan man få en mer miljøvennlig og effektiv varetransport i Oslo-området?

OHF oppfordrer medlemmer til å komme med forslag som bør inngå i Bylogistikkplanen. Jon Anders Henriksen skal legge frem disse innspillene i neste møte 4. november.

«Forum for varedistribusjon» startet opp i september. Forumet samler aktører som arbeider for en mer miljøvennlig og effektiv vare- og godstransport. Dekningsområdet er Oslo by og hovedveinettet i og inn/ut av byen.

Oslo kommune og Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) står bak initiativet. Bymiljøetatens oppgave er å ta forumets anbefalinger videre for planmessig og fysisk gjennomføring.

Faktumet er at Oslo får mange flere innbyggere, trafikken øker og godstrafikken øker mer enn befolkningsveksten. Det må jobbes for en mer moderne by med bærekraftige løsninger.

For å tilrettelegge for et levende sentrum med en best mulig handel, må kommunen se på parkeringssituasjonen og biltrafikk i de sentrale områdene. Varetrafikken er prioritert i dette bildet.