OHF ønsker næringsforum

Del : fbtw

OHF har utfordret Oslo Kommune til å opprette et eget næringsforum, for å ha tett kommunikasjon mellom kommunen og det private næringsliv. Forumet skal bidra til bedre samarbeid og effektivitet, og mer forutsigbarhet for næringen i Oslo og Akershus.


Byrådserklæringen fra 2015 fremhever at «Oslo kommune må være en aktiv partner og involvere næringslivet i regel- og systemendringer ». I tillegg settes et mål om å «etablere et bedre næringspolitisk samarbeid i Osloregionen». Oslo Handelsstands Forening tror dette er kloke mål, og vi ønsker å fremme forslag som skal bidra til dette.  Vi besøkte vi byrådsleder Raymond Johansen  29. september i år, for å presentere forslaget om et eget næringsforum.


OHF mener det er positivt om det etableres et samarbeidsråd for Oslo kommune og lokalt nærings- og arbeidsliv, som kan diskuterer viktige og grunnleggende betingelser for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i kommunen. Noen av de første sakene OHF vil ha på agendaen er areal og samferdselssaker, utvikling av seriøst arbeidsliv, avgiftspolitikk, handelsutvikling og innovasjonspolitikk. OHF bidrar regelmessig med innspill og synspunkter i ordinære høringsrunder, men vi oppfatter at det å komme med tidlig i den politiske prosessen vil utløse større verdier, spare høringstid og gi et bedre sluttresultat i områdeutviklingen.

Oslo Handelsstands Forening har sitt virke i Osloregionen, det vi oppfatter som et felles bo-, arbeids- og næringsregion som omfatter Oslo og Akershus. Dette er et vekstområde både i innbyggertall og i næringsutvikling. Det er også et område som står foran mange planprosesser og offentlig engasjement. I tillegg er det et område som fortjener politisk oppmerksomhet, både fra egne innbyggere og fra nasjonale myndigheter. Det er derfor et ønske at et slikt forum over tid skal dekke hele regionen, ikke bare Oslo.

Les hele Oslo Handelsstands Forenings brev til byrådsleder R Johansen her.