Forutsigbart, langsiktig og næringsvennlig!

Del : fbtw

I den senere tid har vi kunnet lese om nedgang i varehandel og kjøpesenter i USA. Arbeidsplasser forsvinner, vi ser bilder av førsteetasjer hvor vinduene er dekket av gråpapir, og økonomien hangler. Historiene gir rom for bekymring for den pessimistiske, og hos de nostalgiske. Og de bør gi rom for refleksjon og inspirasjon hos politikere, byråkrater og våre medlemmer i varehandelen.


Forrige uke deltok jeg i en radiosamtale i NRK P2 om den første selvbetjeningsbutikken i Norge. Vi snakket blant annet om nyskapinger som å gå rundt med handlevogn og plukke varene selv, og andre ting som var uvant på den tiden. Nylig var Odd Reitan på besøk hos OHF, og gav en levende beretning om etableringen av Rema 500, og utviklingen norsk dagligvarehandel har vært igjennom siden begynnelsen av syttitallet. Disse historiene viser at handel og næringsliv har stått overfor voldsomme endringer også før før i tiden, med omfattende konsekvenser for arbeidsplasser, handlestrøk i byene og enkeltvirksomheter.


Handel og byutvikling er nesten alltid mer komplekst enn hva som kan gjengis i en avisoverskrift. Teknologi, eierskap og samfunnsorganiseringen endrer utviklingen hele tiden, ofte til det bedre, og noen ganger litt smertefullt. De store endringene som driver utviklingen i dag er globalisering, digitalisering og urbanisering – drivere det er stor kraft i. Samtidig er det store muligheter i dette. Både store og små medlemmer av OHF etablerer nye salgskanaler til sine kunder. Innovasjon i kundeopplevelse blir stadig viktigere – særlig i kombinasjon av servering, handel, opplevelser og ettermarked. Kjøpesentrene må utvikle seg – og gjør det! I form av miljøledelse, utvikling av offentlige møteplasser, kombinasjoner av boliger, handel og kontor – og mange andre spennende konsepter.

Med andre ord – ingen kan sitte stille og vente på utviklingen! Den skjer hos både unge og gamle, små og store – hver dag og på lang sikt.

Igår presentererte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Skatt, samferdsel og skole er viktige saker som skal løses gjennom statsbudsjettet. Vi følger aktivt med, og er pådrivere for at stortingsrepresentantene fra våre fylker gjør sitt for at budsjett og regler blir stimulerende for næringsutvikling, arbeidsplasser og handel.

Årets TV-aksjon har bestemt at årets innsamlede midler skal gå til barns utdannelse i områder preget av krig og konflikt. Vi i OHF er med å støtte opp under at dette formålet trenger all den støtte som kan gis. Utdanning og barns fremtid er helt avgjørende for fremtidig samfunnsutvikling. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra, på den måten som passer dere best!

God oktober, på gjensyn fra
Jon Anders