Fremføring av fjernvarme Skovveien 35 og 37

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14296
Versjon: 1
Tittel: Fremføring av fjernvarme Skovveien 35 og 37
Tidsrom: 23.10.2017 – 15.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 12.10.2017

 

Berørte adresser:

 

NIELS JUELS GATE 49, NIELS JUELS GATE 51, NIELS JUELS GATE 68, NIELS JUELS GATE 70A, CAMILLA COLLETTS VEI 2A, NIELS JUELS GATE 70B,
CAMILLA COLLETTS VEI 2B, BRISKEBYVEIEN 3, SKOVVEIEN 33, SKOVVEIEN 35, SKOVVEIEN 49, SKOVVEIEN 37A, SKOVVEIEN 37B

 

 

 

Arbeidets art:

 

Fremføring av fjernvarme rør til nye kunder.

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: FORTUM OSLO VARME AS
Planlegger: Jørgen Halck
Plan opprettet dato: 22.09.2017
Versjon opprettet dato: 22.09.2017
Kontakt e-post: Jorgen.Halck@hafslund.no