Fremkommelighet for alle

Del : fbtw

Oslo kommune har ambisjoner om å sikre at reisende i Oslo
primært bruker andre reisemåter enn bil. Tog og bane er veldig bra, trikk nokså
bra, spasere er nesten best, mens aller best er sykkel. Buss ? som jo både
bruker motor og dekk ? kan aksepteres til nød. Andre reisemåter skal helst
unngås.

Denne ambisjonen har påvirket Oslos samferdselspolitikk i
mange år, senest uttrykt i Nasjonal transportplan 2014?2023, men viktigere
gjennom Oslo kommunes plan for hovedsykkelveinettet fra 1999. Aftenposten
oppdager i sin utgave 17. januar at planens innhold ikke er gjennomført ennå.

Tilgjengelighet er ikke en statisk situasjon, der én
transportform passer evig. Dette poenget ser ut til å forsvinne i ordskiftet
rundt samferdsel i Oslo. Brukerne av byen vår benytter forskjellige
transportformer avhengig om de skal på jobb, skole, trening, konsert og ikke
minst handle.

OHF er positive til sykling og særlig handlende syklister. Men sykkelveiene må tilpasses, slik at de ikke ødelegger for handel og vareleveranser.

Handelsnæringen i Oslo er opptatt av et levende Oslo, der
alle ønskes velkommen til å bruke byens rom og bidra til å skape liv. Vi er
derfor opptatt å sørge for tilgjengelighet til byen for alle. Handelen bidrar
til å sørge for levende byrom, lys i vinduene og arbeidsplasser for mange tusen
personer.

Derfor er OHF svært tilfreds Oslo kommunes næringspolitiske handlingsplan som ble vedtatt i
2011, der et bredere perspektiv ble anlagt i forhold til tilgjengelighet. Planen forbyr hverken sykler eller biler, men fastsetter mål om å sørge for
tilgjengelighet, slik den passer formålet best. Det vil si å tilrettelegge for både
sykling, gang, bilbruk, kollektivbruk og annet.

At Oslo kommune derfor erfarer at det går sakte frem med
realiseringen av sykkelplanen fra 1999, tilsier etter vårt skjønn at planen er
for ensidig opptatt av én transportform, og for lite opptatt av å ta hensyn til
den kompleksitet som byutvikling faktisk står overfor. 

Byråd Guri Melbys (V) omtalte sykkelstrategi som skal legges
frem i 2014 må derfor reflektere denne kompleksiteten. OHF vil gjerne delta i dette arbeidet, og ber derfor byråden invitere handelsstanden med i det videre transportstrategiske arbeid i Oslo kommune.