Fremtidens ledere samlet hos OHF

Del : fbtw
Det var i forbindelse med kurs i ledelse for ungomdsbedrifter i Ungt Entreprenørskap at de unge, lovende lederne var samlet. 27 elever fra ungdomsbedrifter fra videregående skoler i hele Oslo var representert.

Kurset ble ledet av utviklingssjef i OHF, Lars Fredriksen, og har blant annet som mål at elevene skal reflektere over tema ledelse, økt bevissthet rundt lederrollen, samt større forståelse for hva ledelse er. Kurset tar for seg ledelsesteori, begrepslære, situasjonsbestemt ledelse, og konkret oppgaveløsning.
– Målet med opplegget er å gi elevene kunnskap om at ledelse er en ferdighet og adferd man må være i besittelse av for å kunne lede godt. En ferdighet som kan trenes og utvikles, forteller Fredriksen.

Kurset er en del av OHFs samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo. OHF mener dette er et viktig samarbeid som bidrar til å sikre at også detaljhandelen er involvert i arbeidet med å tilføre nødvendig kompetanse og kunnskap om gründerskap og innovasjon til nye generasjoner. – Dette er viktige ferdigheter som man må være i besittelse for at norsk næringsliv skal blomstre etter at «olje-økonomien» tar slutt. En god samhandling mellom skole og næringsliv er viktig for lykkes, mener Fredriksen. 

– Dette var et spennende og lærerikt kurs!, var de konkrete tilbakemeldingene fra elevene selv.