Full fart!

Del : fbtw

Julehandelen er definitivt i gang. Julegatene er åpnet, og julelysene tent. Butikkene strutter av varer, og på serveringsstedene er det god stemning. Og butikktyvene er på plass.

Black Friday ser ut til å ha etablert seg også i Norge. Den sorte fredagen kommer som så mye annet fra USA. Det er første fredag etter Thanksgiving Day. Da er det tilbud på varer med sterkt nedsatte priser. Det skulle markere slutten på de røde tallene og vise sorte tall i bøkene. Det rapporteres om stor trafikk og omsetningsrekorder. Med andre ord: Full fart.

Gunnar-Larssen-687x1030Konkurransen er meget tøff. Netthandelen øker. Forbrukerne er vinnerne når butikkene kjemper om å ha de laveste prisene. Priser som i mange tilfeller er langt under innkjøpspris. Butikkene håper selvsagt at kundene kjøper også varer med mer normal kalkyle. Så spørs det om fortjenesten og bunnlinjen er positiv når årsoppgjøret er avsluttet.

Oslo Sentrum Samarbeidet har fungert meget bra. Ny julebelysning er på plass som et spleiselag. Det er nytt julemarked i Studenterlunden, og det gamle har flyttet til Youngstorget. Julegateåpningen var større enn noen gang tidligere. Julenissen (= undertegnede) er meget godt fornøyd med at politihestene gikk foran det store juletoget. Og neste år skal det bli enda bedre. Det fortjener hovedstaden vår.

Vi går mot slutten av enda et år i Osloregionen. Og vi må kunne si at det har vært et år med full fart for OHF. Bare siden siste nyhetsbrev har vi fått 164 nye medlemmer. Aktiviteten har vært økende og tilslutningen til møtene har vært stor. Det er inspirerende for oss som skal tilfredsstille medlemmene i et konkurranseutsatt marked. Takk for all støtte og samarbeid.

Vi er opptatt av næringspolitikk og rammevilkårene for handel, service og servering i hele Osloregionen. Vi har god dialog med politikerne og andre næringsorganisasjoner for å sikre medlemmene best mulige vilkår. Trygg handel og faktabasert informasjon vil fortsatt stå sentralt.

På nyåret skal vi foreta en medlemsundersøkelse for å måle tilfredshet og få innspill direkte fra medlemmene. Har vi rett fokus? Er vi nær og nyttig nok? Hva mer ønsker medlemmene? Jeg håper alle tar seg tid til å svare når undersøkelsen blir sendt ut. Det sikrer full fart i riktig retning.

Nå nærmer vi oss innspurten og håper på en god avslutning på et år med full fart.

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen Gunnar Larssen
Adm. dir. OHF

Årsmøter 2016

Styret har berammet neste års årsmøte i Oslo Handelsstands Forening og Oslo Handelsstands Felleskontor til TIRSDAG 26. APRIL 2016 KL 1600
Årsmøtene holdes i Karl Johans gate 37 A.
Innkalling og dokumentasjon blir lagt ut på www.ohf.no 18. mars 2016.

Husk formaliteter

  • Eventuelle forslag til endring av vedtektene skal være innsendt til styret innen 31.12.2015. Ref. vedtektene § 11.
  • Eventuell utmeldelse må skje skriftlig innen 31.12.2015, dersom man ikke vil være medlem i 2016. Ref. vedtektene § 3.
  • For at en bedrift skal kunne opptas som medlem, må bedriften også melde inn samtlige utsalgssteder (så vel hel- og deleide, som tilknyttet ved franchise og/eller andre sammenlignbare tilknytningsformer) §3.
  • Årsmøtet 2015 vedtok endringer i kontingenter og avgiftssatser for 2016. Se http://www.ohf.no/medlemskap-og-priser/