Galgeberg 2

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13571
Versjon: 1
Tittel: Galgeberg 2
Tidsrom: 24.04.2017 – 11.05.2017
Tilbakemeldingsfrist: 02.04.2017

Berørte adresser:

GALGEBERG 1, GALGEBERG 3, GALGEBERG 2, AGDERGATA 1

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 
Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 13.03.2017
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com