Gårdeiere skal hindre rasfare

Del : fbtw

1. januar i år ble høyeste gebyr skrudd opp fra 1000 til 5000 kroner. Størrelsen på boten avhenger av hvor farlig taket er.

Hvis gårdeier blir tatt for andre gang, blir gebyret 7500 kroner, skriver NRK Østlandssendingen.

Bymiljøetaten tar gjerne imot tips fra publikum om hvor det er fare for ras. Dersom det er rasfare, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende som viser at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.
Deretter skal eieren snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest 7 dager etter de er oppsatt med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.
Dette står beskrevet i Forskrift om politivedtekt for Oslo kommune. Trafikkbetjenter i Bymiljøetaten har i oppgave å påse at gårdeiere følger pliktene sine.