Få redusert gateleie!

Del : fbtw

Oslo kommune inviterer aktører til å bidra til et økt byliv i sentrum. Derfor lanserer de en prøveordning der man kan forhandle med kommunen om redusert leie av kommunal gategrunn.

Ordningen vil gjelde for hele Bilfritt byliv-området. De vil gjerne få inn forslag som kan bidra til å øke bylivet. Dette kan f.eks. være kunstinstallasjoner, aktiviteter i gata knyttet til uteserveringer, eller korte arrangementer. Det kan inngås alt fra kortvarige til flerårige kontrakter. Det er ikke for sent å søke for sommersesongen 2018!

Ta kontakt med Bymiljøetaten for å få vurdert om ditt tiltak kan få redusert leie! Tiltak som går inn under denne prøveordningen vil få en rask saksbehandling.

Søknad sendes postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelsen «Bilfritt byliv – Arrangement og utleie»

Ved andre spørsmål kontakt:

jona_farge_web_e3c0cc18a6b6f2c0

Jon Anders Henriksen
Næringspolitisk direktør
Oslo Handelsstands Forening

Telefon 907 00 726