Gateopprustning av Kjærlighetsstien og Telthusbakken

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11842
Versjon: 1
Tittel: Gateopprustning av Kjærlighetsstien og Telthusbakken
Tidsrom: 01.04.2016 – 01.06.2017
Tilbakemeldingsfrist: 08.10.2015
Berørte adresser: FREDENSBORGVEIEN 70, WESTYE EGEBERGS GATE 11, AKERSVEIEN 37, AKERSBAKKEN 30, WESTYE EGEBERGS GATE 8C, WESTYE EGEBERGS GATE 7A, WESTYE EGEBERGS GATE 8B, WESTYE EGEBERGS GATE 8A, AKERSBAKKEN 32, TELTHUSBAKKEN 11, TELTHUSBAKKEN 13, TELTHUSBAKKEN 15, TELTHUSBAKKEN 17, TELTHUSBAKKEN 19, TELTHUSBAKKEN 21, TELTHUSBAKKEN 23, TELTHUSBAKKEN 25, TELTHUSBAKKEN 27, TELTHUSBAKKEN 33C, TELTHUSBAKKEN 29, TELTHUSBAKKEN 33B, TELTHUSBAKKEN 35, TELTHUSBAKKEN 33A, TELTHUSBAKKEN 37, TELTHUSBAKKEN 39, TELTHUSBAKKEN 41, TELTHUSBAKKEN 7, MARIDALSVEIEN 11C, MARIDALSVEIEN 11B, MARIDALSVEIEN 11A, MARIDALSVEIEN 9C, TELTHUSBAKKEN 5, TELTHUSBAKKEN 3, TELTHUSBAKKEN 1, MARIDALSVEIEN 22

Arbeidets art:
Rehabilitere Kjærlighetsstien ved å forlenge trapp og oppgradere rekkverk langs sti og trapp, utbedre asfalt og rehabilitere støttemur. Telthusbakken gateløp skal masseutskiftes, med fall mot parsellhage. Det skal etableres vannrenne langs husrekke, og overvannet skal dreneres i regnbedd eller ut mot parsellhage. Ny gatebelysning.  I forbindelse med BYMs arbeid skal VAV bytte vannledninger i bakken.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM gate og kollektiv

Planlegger: Ola Martinsen

Kontakt e-post ola.martinsen@bym.oslo.kommune.no