– Gjennomføringskraft er nøkkelen til suksess

Del : fbtw

5 – 15 – 80 er i følge Stordalen formelen for suksess. 5 prosent er strategi, 15 prosent er markedsposisjon, mens hele 80 prosent av suksessen ligger i gjennomføringskraften. – Culture eats strategy for breakfast! Mange har planer og strategier, men kraften til å gjennomføre er det ikke mange som har, mente han.

Stordalen understreket viktigheten av å være villig til å endre på ting.
– Endring åpner dører. Vær stolt av det du har fått til, men ikke la det stoltheten stå i veien for endring, formante han forsamlingen.
Kort oppsummert mener han disse tre punktene er de viktigste for sukess: Fortell historier, elsk endring og tør å være annerledes.

Kjøpesenterkonferansen åpnet tidligere i dag og varer til fredag. OHF er tilstede og vil oppdatere deg på hva som skjer.
Følg med på nettsiden vår, Facebook (facebook.com/OsloHandelsstandsForening) og Twitter (oslohandel).