God avslutningen på julehandelen

Del : fbtw

Foreløpige tall fra Kvarud Analyses julehandelsindeks viser at omsetningen i uke 52 økte med 18 prosent. Omsetningen i desember gikk likevel ned med 2,5 prosent sammenlignet med desember 2018.

Ser vi på hele julehandelen, med start i uke 46, viser tallene at vi fikk en vekst i omsetningen på 1,2 prosent i forhold til 2018.

Best utvikling i desember hadde service- og tjenesteytende virksomheter med rundt 3,5 prosent. Kjøpesentrenes serveringssteder og butikker innen hus og hjem økte omsetningen med 1,0 og 0,5 prosent, mens omsetningen i butikkene innen hus og hjem gikk svakt ned (-0,5%).  Det var spesialbutikkene og i kles-, sko- og veskebutikkene som hadde størst nedgang i desember, med henholdsvis 4,5 og 8 prosent.

Analysen i julehandelsindeksen er utarbeidet med bakgrunn i omsetningen på 190 kjøpesentre rundt omkring i landet.

Kilde: Kvarud Analyse