God omsetning på Thons kjøpesentre

Del : fbtw

Kjøpesentrene i Olav Thon Gruppen omsatte for 8,14 milliarder kroner i desember i fjor i Norge. Det tilsvarer en vekst på 7,2 prosent fra omsetningen på 7,59 milliarder i samme måned året før.
Totalomsetningen i Norge ble på 58,73 milliarder kroner, mot 56,13 milliarder i 2013, en vekst på 4,6 prosent. Korrigert for utvidelser, anslås økningen på sammenlignbare arealer å være rundt 3,8 prosent.

Godt fornøyd
– Vi er godt fornøyd med kjøpesenteromsetningen i 2014. De siste måneders uro og usikkerhet med sterkt reduserte oljepriser, svekket norsk krone og aksjeuro synes ikke å ha svekket detaljhandelen og folks fremtidstro i særlig grad, sier Tron Harald Bjerke i Olav Thon Gruppen.
Han har tro på en forsiktig økt vekst for kjøpesentrene også i 2015.

Sandvika størst
Det største senteret målt i omsetning var også i 2014 Sandvika Storsenter. Her ble det handlet for 3.244 millioner kroner i året som gikk, en vekst på 2,0 prosent sammenlignet med 2013.

Olav Thon Gruppen, inkludert datterselskapet Amfi Drift AS, eier eller forvalter ved årsskiftet 94 kjøpesentre i Norge.