God sikring av sentrum

Del : fbtw

Sikring av Karl Johans gate har vært mye omtalt i mediene i det siste, etter hendelser i andre store byer. Vi er enige i at flere forebyggende og risikoreduserende sikkerhetstiltak i sentrumsgatene er viktige for at byen skal oppleves som trygg, selv om PST ikke har endret trusselnivået. Vi har en god dialog med byrådet, som snart skal presentere sine forslag til tiltak. OHF vil bevare en åpen og tilgjengelig by og samtidig hindre muligheten for skadeverk.

Om sikringstiltakene blir for brutale, og i tillegg hindrer nødvendig varelevering til de næringsdrivende, heller man barnet ut med badevannet. Det vil føre til færre tilbud, færre mennesker vil ønske å oppholde seg i sentrum, og turister vil ikke ønske å besøke byen. Uten levende førsteetasjer dør sentrum ut.

Det er godt mulig å møblere gatene med tiltak som tilfører noe positivt for publikum, som samtidig hindrer en bil å komme opp i stor fart. Det kan være benker eller installasjoner som inkluderer for eksempel informasjons- og oversiktskart over butikk og serveringstilbud i området, noe som har vært etterlyst av flere næringsdrivende i byen.

OHF har gjennom flere år arbeidet for å få på plass et sentrumskontor med ansvar for byliv markedsføring og drift av sentrum. Sikkerhet og trygghet vil være en naturlig del av sentrumskontorets fokus og vi tror dette sentrumskontoret vil være et meget godt bidrag til en trygg by.

Leder i OHF, Jon Anders Henriksen, snakket med TV2 tidligere i høst og etterlyste gode, forutsigbare og langsiktige planer for sikkerhetstiltakene på Karl Johan:

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre