Gratis frokostmøter i 2016

Del : fbtw

Våre medlemmer kan få faglig påfyll hos oss – helt gratis! Her er datoene du bør holde av i 2016.

OHF arrangerer en rekke relevante møter, seminar og kurs gjennom hele året. Mange datoer er spikret for dette året, og vi er i ferd med å fylle arrangement med nyttig innhold.

Frokostmøtene er helt gratis for medlemmene våre, og det er gunstige priser på frokostseminar og kurs. Følg med på OHFs aktivitetskalender.

Siv Jensen på besøk

Finansminister Siv Jensen og adm. dir. i OHF, Gunnar Larssen.

Finansminister Siv Jensen og adm. dir. i OHF, Gunnar Larssen, på tidligere frokostmøte.

– På første frokostmøte skal blant annet finansminister Siv Jensen snakke om hvordan det står til i norsk økonomi, og hva vi kan vente oss dette året, forteller Lars Fredriksen, utviklingssjef og ansvarlig for mange av arrangementene.

Han legger til at dette arrangementet allerede er fullbooket, men at det kommer mange flere spennende fagtema og ikke minst dyktige foredragsholdere dette året.

– På neste frokostmøte i februar spør vi «Hvordan ser markedet ditt ut nå, og hvordan vil det se ut i fremtiden?» Vi kommer til å få interessante svar. Det er bare å glede seg! sier Fredriksen og oppfordrer folk til å melde seg på.

Selv om ikke alt innhold er spikret ennå, kan OHF love at arrangementene er verdt å få med seg. Datoene er klare, og innholdet oppdateres fortløpende. Målsettingen er å gi mer innsikt og være et nyttig møtested for folk i bransjen.

Lars Fredriksen er utviklingssjef i OHF.

Lars Fredriksen er utviklingssjef i OHF.

Bruk av sosiale medier

– Vi skal ta netthandel ett steg videre og utfordre bransjen litt i forhold til strategivalg. Vi skal se på forbrukervanene til en av de største forbrukergruppene; 50 år +, og legge frem Handelsanalysen for Oslo og Akershus. Trygghet er også et viktig tema for oss, sier OHFs utviklingssjef.

I tillegg til frokostmøter og -seminar, arrangerer OHF flere kurs. Kurset om sosiale medier er veldig populært og kan også holdes ute hos bedriften, dersom det er ønskelig.

De lovpålagte kursene om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og arbeidsmiljø er satt opp jevnt gjennom hele året. Tidene for første halvår ligger i aktivitetskalenderen på Ohf.no nå.