Gratis gategrunn skaper byliv!

Del : fbtw

Debattinnlegg i Dagsavisen 8. juni 2020
Av Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstnands Forening

Igjen – vi tror ikke helt det vi leser!  I byrådets reviderte budsjett skal næringslivet i Oslo slippe å betale for «ingenting». Butikker og restauranter skal få slippe å betale for leie av gategrunn som de ikke har benyttet. Det skulle vel bare mangle!

I april var vi i dialog og i til tider i opphetet debatt med byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen om dette. Det vil bli mange skadeskutte virksomheter som resultat av viruskrisen, og de trenger hjelp til å komme i gang igjen. Dette dreier seg ikke bare om å dekke kostnader, men også om å få folk tilbake til byen!

I media har vi lest at byrådet, i likhet med folkevalgte i storbyer som Stavanger, Fredrikstad og Trondheim, ville gå inn for gratis gategrunn for næringsdrivende de neste månedene. Med disse signalene fikk vi påny tillit til at kommunen og byrådet ville bidra i dugnaden. Vi tok skammelig feil!

Når finansbyråd Einar Wilhelmsen beslutter tiltak om redusert gategrunnsleie og byrådet omtaler det som treffsikkert, er det ganske provoserende. Forslaget i revidert budsjett er nemlig en real skivebom. De eneste som tjener på midlene som er satt av til gategrunnsleie i revidert budsjett, er utleiere av areal som likevel ikke blir brukt. Det blir det ikke mye byliv av!

Tall fra ulike hold viser at korona-viruset har hatt størst konsekvenser for næring i bysentrum, og hovedstaden har vært hardest rammet. Våre siste undersøkelser viser at mat og drikke, og ting til hjemmet har hatt gode dager som følge av viruskrisen. Andre har derimot opplevd en katastrofal krise, med permitteringer, oppsigelser, ubrukelige varelagre. Nå trenger de positive virkemidler. Nå er det viktig å folk tilbake til byen!

Næringsdrivende som vil leie gategrunn og fortau for uteaktiviteter i 2020 og 2021 må få leie gratis. De trenger nå en utstrakt hånd og en dytt i ryggen for å komme i gang. Vi ber byrådet vurdere spørsmålet om gategrunnsleie på nytt før de vedtar revidert budsjett.

Vi snur appellen fra OL 94 – og oppfordrer Oslos byråd «Look to any other town in Norway»!