Gratis parkering trekker kunder

Del : fbtw
Med myndighetenes formaning om å holde seg hjemme, unngå kollektivtransport om man kan og oppfordring om å jobbe hjemmefra, har det blitt et svært sviktende kundegrunnlag i Oslo sentrum. Samtidig gjør få kunder og smittevernklare ansatte i handelen og serveringen (de som ikke har stengt) i Oslo sentrum, at handel og servering er klare for å ta imot kunder og gjester.

Men, hvordan skal kundene komme seg til byen? Oslo Handelsstands Foreningen (OHF) har helt siden før sommeren bedt byrådet i Oslo om bistand til å opprettholde en kundetrafikk som vil holde liv i sentrumshandelen. Vi har foreslått gratis bom, gratis kollektivtrafikk og gratis parkering – uten synlig respons.

Når den pengesterke gruppen mellom 55 og 64 år sier at de vil handle i sentrum om de får gratis parkering, bør vi kunne gi dem dette. En helt fersk undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av OHF, viser at dette er et viktig tiltak. Fire av 10 mellom 55 og 64 år, sier at gratis parkering vil gjøre at de i større grad vil velge Oslo sentrum når de skal ut å handle. I dag er det kun to av 10 i denne gruppen som handler i sentrum.

– Dette er en kjøpesterk gruppe som skal handle gaver til mange. Kanskje har de fortsatt foreldre, samtidig som de har barn og barnebarn. Dette er kunder som vil være med på dugnaden som skjer i disse dager, da både unge og eldre ønsker å gjøre bruk av butikker og tjenestesteder i sentrum. Dette er en invitasjon til kommunen om å være med på dugnaden, konkluderer Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.