Gratulerer til de folkevalgte

Del : fbtw

Samferdsel og skatt har vært viktige saker i valgkampen, og vekket mye engasjement. Hva som blir det politiske utfallet vil nå vise seg. Til bruk i forhandlingene minner OHF om viktige forhold rettet mot arbeidsplasser, økonomi og byutvikling.

 

  • I vår felles bo-, arbeids- og handelsregion Oslo og Akershus beveger mennesker og varer seg over hele regionen, med forskjellige reiseformål og med forskjellige transportløsninger. Økte transportbehov forteller at vi har høy aktivitet i både jobb, utdanning, sosiale og kulturelle sammenhenger. I en slik kompleks og ressursrik situasjon, trenger vi også komplekse og sammensatte transportløsninger – og som må hvile på prinsipper som inntas i en helhetlig mobilitetsplan. Vi er redde for at for enkle løsninger blir valgt når fremtidens transportløsninger skal vedtas, og vi oppfordrer alle politikere til å ta inn over seg behovet for variert, miljøvennlig og fleksible transportløsninger til det beste for alle i regionen vår.

 

  • Eiendomsskatt er varslet som en ny inntekt for Oslo kommune. Vi har allerede tilkjennegitt vår holdning om at både lokale, regionale og nasjonale politikere må se utviklingen av skatten i sammenheng. Skattelegging av Osloregionens næringsliv bør ikke innrettes med både fortsatt høy selskapsskatt, høye avgifter, formuesskatt og en ny eiendomsskatt, og vi oppfordrer alle folkevalgte – nasjonalt og lokal – om å se på det totale bildet når skattepolitikken fastsettes.

 

  • En viktig sak som snart skal avgjøres, er regjeringens forslag om å endre reglene for søndagshandel. Kommunene tegner seg å bli viktige i et nytt regelverk, og vi vil derfor gjenta vårt budskap fra høringsrunden: Frislipp av søndagshandel vil på kort sikt kunne ha stor effekt på handelen i sentrumsområder, og på mangfoldet i handelen. Den økonomiske usikkerhet for mange butikkeiere, som ligger i konsekvensen av nytt regelverk, vil være stor. Derfor er det mer viktig enn noensinne at folkevalgte i Oslo og Akershus ser det store bildet med utforming av politikk og regelverk om søndagsåpne butikker, og legger stor vekt på hvordan ny næringspolitikk vil slå ut for nær 120 000 arbeidsplasser i handelen i regionen.

 

Vi står overfor noen tøffere år i norsk næringsliv, og det å ta vare på handel og tjenestesektor, arbeidsplasser og konkurranseevnen i handel, tjenester og servering i Osloregionen vil ha stor betydning for den enkelte innbygger og regionens økonomi.

OHF håper å kunne bidra positivt og konstruktivt i neste fireårsperiode, og ønsker bystyret og bydelsutvalgene i Oslo, Akershus fylkesting, kommunene i Vestregionen, Øvre og Nedre Romerike og Follo lykke til!