Gravemelding i Konows gate

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

 

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 11750

Versjon: 1

Tittel: Grave ned rør i Konows gate

Tidsrom: 09.09.2015 – 31.10.2015

Tilbakemeldingsfrist: 08.09.2015

Berørte adresser: KONOWS GATE 3, KONOWS GATE 5

 

Arbeidets art:

Krysse Konows gate ved Konows gate 5. Grave videre nedover Konows gate mot rundkjøring.

Planlegger Firma:

PowerTech Information Systems

Planlegger:

Harald Paulsen. harald@powertech.no

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no