Graving av fibergrøft for etablering av fiber inn til Oscars gate 36

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14162
Versjon: 1
Tittel: Graving av fibergrøft for etablering av fiber inn til Oscars gate 36
Tidsrom: 08.09.2017 – 01.10.2017
Tilbakemeldingsfrist: 05.09.2017

 

Berørte adresser:

OSCARS GATE 34, OSCARS GATE 36, OSCARS GATE 46, OSCARS GATE 44, OSCARS GATE 47, OSCARS GATE 45, OSCARS GATE 42, OSCARS GATE 43,
OSCARS GATE 41A, OSCARS GATE 39

 

 

Arbeidets art:

Graving av fibergrøft inn til Oscars gate 36. Det etableres ny kum på eksisterende trase utenfor nr 44. Nye rør legges i ny trase inn mot Oscars gate 36.

 

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Magnus Teie Færgestad
Plan opprettet dato: 16.08.2017
Kontakt tlf: 90123860
Versjon opprettet dato: 16.08.2017
Kontakt e-post: magnus@tessta.no