Graving av fibergrøft mot kum utenfor Uranienborgveien 17

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14133
Versjon: 1
Tittel: Graving av fibergrøft mot kum utenfor Uranienborgveien 17
Tidsrom: 01.09.2017 – 30.09.2017
Tilbakemeldingsfrist: 23.08.2017

 

Berørte adresser:

URANIENBORGVEIEN 17, JOSEFINES GATE 41B, JOSEFINES GATE 41A, JOSEFINES GATE 39, JOSEFINES GATE 36B, JOSEFINES GATE 36A, JOSEFINES GATE 34

 

 

Arbeidets art:

Graving av fibergrøft for etablering av fiber inn mot Uranienborgveien 22b. Det benyttes eksisterende rørføring fra kum utenfor Uranienborgveien 17 og inn mot 22B

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Magnus Teie Færgestad
Plan opprettet dato: 03.08.2017
Kontakt tlf: 90 12 38 60
Kontakt e-post: magnus@tessta.no