Graving av fibertrase til Parkveien 62C

Del : fbtw
Det er meldt graving av fibertrase til Parkveien 62C, med planlagt oppstart 14.mars 2014 og avslutning 14.april 2014. Det blir nedsetting av kum på eksisterende trase utenfor Parkveien 60, samt at det skal graves videre i fortau mot Parkveien 62C.
 
De berørte adressene vil være Parkveien 60-62, Gustav Bloms gate 4 og 6, Henrik Ibsens gate 60 A og Hansteens gate 5C.
 
Firmaet som planlegger gravingen er InFiber, der Magnus Teie Færgestad er ansvarlig planlegger. Siste frist for tilbakemelding er 11. mars.