Graving Dronning Eufemiasgate

Del : fbtw

Kommune: Oslo
Plan ID: 12712
Versjon: 1
Tittel: Dronning Eufemias gate
Tidsrom: 01.08.2016 – 29.06.2018
Tilbakemeldingsfrist: 21.07.2016

Arbeidets art:
Graving i fortau langs Dronning Eufemiasgate (på sørsiden) mot A9 Diagonale. Formål: kappe spunt mot byggegrop 2 meter ned, legge fjernvarme samt støpe en trykkplate mot eksisterende plate under D.E.G. Veidekke skal utføre jobben fra krysset D.E.G./Nylandsveien frem til Robert Levins gate, Bjørvika Infrastruktur kommer til å utføre tilsvarende arbeider mot A9 langs Nylandsveien og Operagata ved et senere tidspunkt.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no