Graving for signalanlegg Løkkeveien x Huitfeldts gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Graving for signalanlegg Løkkeveien x Huitfeldts gate
Tidsrom: 01.09.2016 – 30.09.2016
Tilbakemeldingsfrist: 24.08.2016

Berørte adresser:

HUITFELDTS GATE 10B, HUITFELDTS GATE 11B, HUITFELDTS GATE 11A, HUITFELDTS GATE 12A, LØKKEVEIEN 9A, LØKKEVEIEN 9B, LØKKEVEIEN 9C, HUITFELDTS GATE 12B, LØKKEVEIEN 11

Arbeidets art:

Det skal graves kanaler over Løkkeveien og Huitfeldts gate for etablering av signalanlegg. Det skal settes ned kummer i alle hjørner av krysset.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Oslo kommune SAM Trafikkplan
Planlegger: Reidun Hauken
Plan opprettet dato: 04.08.2016
Kontakt e-post: reidun.hauken@bym.oslo.kommune.no