Graving fortau, Thorvald meyers gate 59 – Olaf ryes plass 2

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13931
Versjon: 2
Tittel: Graving fortau, Thorvald meyers gate 59 – Olaf ryes plass 2
Tidsrom: 26.02.2018 – 31.03.2018
Tilbakemeldingsfrist: 19.02.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

 

Grave ned ny fibertrasse fra TK2 i Thorvald meyers gate 59 og frem til Olaf ryes plass 2.
Setter ned ny TK2 i fortau her og inngraves 1x40mm inn til kjelleren i Olaf ryes plass 2.
3x40mm mellom kummene.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.
https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Espen Olsen
Plan opprettet dato: 07.06.2017
Kontakt tlf: 483 28 164
Kontakt e-post: Espen.olsen@netel.no