Graving fortau, Thorvald meyers gate 59 – Olaf ryes plass 2

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13931
Tittel: Graving fortau, Thorvald meyers gate 59 – Olaf ryes plass 2
Tidsrom: 17.07.2017 – 31.07.2017
Tilbakemeldingsfrist: 27.06.2017

Berørte adresser:

OLAF RYES PLASS 3B, OLAF RYES PLASS 2, OLAF RYES PLASS 1A, OLAF RYES PLASS 1B, THORVALD MEYERS GATE 54, THORVALD MEYERS GATE 59, THORVALD MEYERS GATE 56A,
THORVALD MEYERS GATE 56B, THORVALD MEYERS GATE 61

 

Arbeidets art:

Grave ned ny fibertrasse fra TK2 i Thorvald meyers gate 59 og frem til Olaf ryes plass 2.
Setter ned ny TK2 i fortau her og inngraves 1x40mm inn til kjelleren i Olaf ryes plass 2.
3x40mm mellom kummene.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Geir Aanderbakk
Plan opprettet dato: 07.06.2017
Versjon opprettet dato: 07.06.2017
Kontakt e-post: geir.aanderbakk@netel.no